Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

HẠ LONG


Động Thiên Cung Hạ Long


HẠ LONG BAY
Ta ghé Hạ Long buổi sớm nay
Mê  hồn  tiên  cảnh  ở  nơi này
Bên kia - tình tứ - hòn chồng vợ
Cạnh đấy-oai hùng - núi ngựa bay
Ngoài biển-đá xanh-khoe dáng đẹp
Trong hang-nhũ thạch-tuyệt vời thay
Kỳ   quan    thế    giới    quê    ta    đó
Ngắm  cảnh   nơi  này  thật  ngất ngây.