Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁCNGUYÊN TIÊU
(Phỏng dịch thơ Chủ Tịch Hồ Chí Minh)
                            Vũ Giang

Trăng tròn đêm giữa tháng giêng xuân
Xuân nước, xuân sông, toả sáng ngần
Bàn họp việc quân trên khói sóng
Khuya về thuyền ngập bóng trăng ngân


          Theo thể Lục Bát


Rằm giêng trăng toả sáng ngời
Xuân về sông nước mây trời cũng xuân
Trên thuyền bàn họp việc quân
Đêm về chở ánh trăng xuân đầy thuyền!

---------------------------------------------
CẢNH KHUYA
Thơ Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tiếng suối trong như tiếng hát xa 
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà .
                  Hồ Chí Minh
-----------------------------
CẢNH KHUYA
Hoạ theo thơ Chủ Tịch Hồ Chí Minh
                          Vũ Giang

Suối reo như có tiếng đàn xa
Trăng vẽ bóng cây lồng bóng hoa
Như bức tranh khuya nằm khó ngủ
Bởi lo sự nghiệp nước non nhà !


    Theo thể Lục Bát

Suối reo như tiếng đàn cầm
Trăng soi bóng lá như lồng bóng hoa
Đêm về ngắm bức tranh khuya
Nỗi lo đất nước vẫn chưa thanh bình.            

                                             Vũ Giang
                                      Xuân Nhâm Thìn