Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

HỌC BÁC HỒ

                    HỌC BÁC HỒ
                                                    Vũ Giang
"Học tập tấm gương đạo đức của bác Hồ"


Ngọn lửa Bác truyền ấm lại rồi.


Giờ đây "mới ngộ" ở nơi nơi


Nghe lời Bác dặn, trong di chúc


Học việc Bác giao, khắp mọi thời


"Thuở trước vua Hùng, gây dựng nước.


Cháu con hậu thế, giữ không ngơi"


Bác ơi yên nghỉ vui lòng nhé


Lớp trẻ thời nay rất tuyệt vời.


                                    VG


Âu cũng là học tập tấm gương của người
.


"CON NGỒI HỌC BÁC LÀM THƠ - MONG CHO NHỮNG ÁNH TRĂNG MỜ SÁNG LÊN" 

RẰM THÁNG GIÊNG
Phỏng dịch bài thơ" Nguyên Tiêu" của chủ tịch Hồ Chí Minh
Vũ Giang 

Trăng tròn, đêm giữa tháng giêng xuân


Xuân nước, xuân sông, toả sáng ngần


Bàn họp việc quân trên khói sóng


Đêm về thuyền ngập bóng trăng ngân


RẰM THÁNG GIÊNG

Phỏng dịch bài thơ"Nguyên Tiêu" của chủ tịch Hồ Chí Minh
Vũ Giang


Rằm giêng trăng toả sáng ngời
Xuân sông, xuân nước, mây trời cũng xuân
Trên thuyền bàn họp việc quân
Đêm về như dát trăng ngân ngập thuyền.

------------------------------------
CẢNH KHUYA
Hoạ bài thơ "Cảnh Khuya" thơ Bác Hồ 
Vũ Giang 


Suối reo nghe tựa tiếng đàn xa
Trăng vẽ bóng cây lồng bóng hoa
Như bức tranh khuya nằm khó ngủ 
Bởi lo sự nghiệp nước non nhà! 


CẢNH KHUYA
Phỏng hoạ thơ Bác Hồ 
Vũ Giang 


Suối reo như tiếng đàn cầm
Trăng soi bóng lá như lồng bóng hoa
Đêm về ngắm bức tranh khuya 
Nỗi lo đất nước vẫn chưa thanh bình !

Vũ Giang