Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

THÚ CHƠI PHÂY

HOẠ THƠ CỤ
TRẦN TẾ XƯƠNG (TÚ XƯƠNG)
Bài xướng : THÚ CÔ ĐẦU


Cái thú cô đầu nghĩ cũng hay 
Cùng nhau dan díu mấy đêm ngày 
Năm canh to nhỏ tình dơi chuột
Sáu khắc mơ màng chuyện nước mây 
Êm ái cung đàn chêm tiếng hát
La đà kẻ tỉnh dắt người say 
Thú vui chơi mãi mà không chán 
Vô tận kho trời hết lại vay

THÚ CHƠI - PHÂY
Bài Hoạ - Vũ Giang

Cái thú chơi Phây cũng thấy hay
Ngồi ôm máy tính suốt nguyên ngày
Trưa về tám chuyện, trêu anh gió
Tối đến làm thơ, ghẹo chị mây
Mạng ảo thân giao mời uống rượu
Tình Phây gắn kết chúc nhau say
Trở thành tri kỷ trong bè bạn
Góp vốn cùng chơi chẳng nợ vay.