Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

THƠ VŨ GIANG: CHIỀU RƠI

THƠ VŨ GIANG: CHIỀU RƠI: CHIỀU RƠI                          Vũ Giang Và ta đã hơn một lần xao xuyến Bến sông xưa quyến luyến lúc không người Nghe rì rào dòng...