Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

CHÚC TẾT

CHÚC TẾT BÀ CON BLOG NĂM TÂN MÃO

Đăng ngày: 17:34 11-01-2011
Thư mục: Thơ sáng tác
             
             TẾT                                                                          
                                           Vũ Giang

Tết đến mang vui khắp mọi nhà
Tết  về  rạo  rực  cả  người  ta
Tết thêm tuổi mới cho con cháu
Tết tặng thọ thêm các cụ già

Tết đón người thân về hội ngộ
Tết chào bạn hữu ở miền xa
Tết cầu tổ quốc thanh bình mãi
Tết chúc đồng bào giàu có ra

Tết muốn toàn cầu ngưng tiếng súng
Tết  mong  thế  giới  rộn  lời  ca
Tết  về  lễ  tổ  thăm  dòng  họ
Tết  chúc  ông  bà  với  mẹ cha

Tết ước mọi nhà đều hạnh phúc
Tết mong trăm họ sống chan hoà
Tết  ơi  ở  lại  đừng  đi  nhé
Tết đến mang vui khắp mọi nhà 
                                 11/01/2011
Có thể thay "Thủ Nhất Thanh" chữ Tết bằng chữ Xuân


Chúc bà con blog khắp gần xa đón một mùa xuân mới an lành hạnh phúc